Connecting...

Banner Default Image

Riarthóir Teicneolaíochta Faisnéise

Riarthóir Teicneolaíochta Faisnéise

 • Contact email:

  lomeara@sigmar.ie

 • Sector:

  IT

 • Contact phone:

  +35314744643

 • Job type:

  Full Time

 • Job ref:

  LOMIT44044

 • Salary:

  Negotiable

 • Published:

  12 days ago

 • Contact email:

  lomeara@sigmar.ie

 • Consultant:

  Louise O'Meara

Job description

Riarthóir Teicneolaíochta Faisnéise & Cibearshlándála / Gaillimhe / Conradh Buan

Is mian le TG4 Riarthóir Teicneolaíochta Faisnéise (TF) & Cibearshlándála a earcú a bheidh lonnaithe sa gCeannáras i nGaeltacht na Gaillimhe. Ag freagairt don Bhainisteoir Innealtóireachta, beidh an Riarthóir Teicneolaíochta Faisnéise & Cibearshlándála i gceannas ar shruthanna oibre agus seirbhísí laethúla TF a chomhordú, tacaíocht deisce cabhrach a sholáthar chomh maith le córais ghréasáin, chibearshlándála agus TF TG4 a riar.  

Ról Nua
Beidh an té a cheapfar freagrach as:

 • Tacaíocht theicniúil TF a chur ar fáil ar an láthair i TG4 agus d’úsáideoirí cianda
 • Oibriú leis an bhfoireann chun próisis agus córais chibearshlándála TG4 a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm.
 • Fabhtanna crua-earraí agus bogearraí a aithint agus a réiteach
 • Na córais atá ann cheana a chothabháil agus monatóireacht a dhéanamh orthu, lena n-áirítear córais riaracháin agus crua-earraí gréasáin
 • Bogearraí agus crua-earraí Windows, Mac, Linux agus bogearraí agus crua-earraí eile a shuiteáil agus a chumrú
 • Cúnamh a thabhairt próisis a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm chun timpeallacht sheasmhach ghréasáin a choinneáil
 • Cúnamh a thabhairt le hobair tionscadail chun bonneagar teicneolaíochta na cuideachta a fhorbairt
 • Teicneolaíocht nua a thástáil agus a mheas
 • Cáipéisíocht na gcóras TE a fhorbairt agus a chothabháil

 

A bhfuil riachtanach don phost seo:

 • Cáilíocht 3ú leibhéal sa Teicneolaíocht Faisnéise, nó a chomhionann.
 • Taithí 4 bliana ar a laghad i ról den chineál céanna.
 • Eolas ar chórais Mac, Windows, Linux agus ar phrótacail chumarsáide 
 • Eolas ar phríomh-fheidhmchláir ghnó ar an deasc agus sa néal
 • A bheith eagraithe agus pointeáilte agus aird ghéar a bheith agat ar mhionsonraí
 • A bheith ábalta smaointeoireacht shoiléir agus anailíseach a dhéanamh chomh maith le bheith ábalta na ceisteanna cearta a chur
 • Dea-scileanna cumarsáide ó bhéal, go leictreonach agus sa scríobh ar fud gach leibhéal den chuideachta
 • A bheith sásta agus ábalta scil nua a fhoghlaim go tapa 
 • A bheith ábalta próisis, nósanna imeachta agus torthaí a thaifeadadh
 • A bheith ábalta feidhmiú go muiníneach agus go héifeachtach as do stuaim féin i dtimpeallacht spreagúil.
 • Fócas dearfach, cumas maith foirne agus taithí ar bheith ag obair mar chuid d’fhoireann bheag
 • A bheith ábalta spriocanna oibre a chomhlíonadh agus a chinntiú go mbeidh ábhar, a bheidh ar ardchaighdeán, réidh agus ar fáil in am.
 • Is í an Ghaeilge teanga oibre TG4 agus mar sin tá sé riachtanach Gaeilge den scoth a bheith ag an té a cheapfar, idir labhairt agus scríobh na teanga.

Bheadh a leanas ina mbuntáiste d’iarrthóirí:

 • Taithí ar chreat bainistithe slándála amhail IS0 27001 nó NIST CSF a chur i bhfeidhm
 • Cáilíochtaí eile lena n-áirítear CISSP, CCSK, CISM, MSc sa Chibearshlándáil
 • Scileanna forbartha bogearraí lena n-áirítear códáil agus scriptiú

Tá polasaí oibre solúbtha i bhfeidhm i TG4. Íocfar tuarastal de réir taithí.